ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МИШЕЛ ДЮШЕНАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Историята на европейските архиви и развитието на професията на архивиста в Европа. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 97–107.