ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

КАРМЕН-ЕЛЕНА ДОБРОТААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Държавните архиви в Румъния. — Известия на държавните архиви, 2007, № 93, 52–62.