ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВАНГ ДЕЮНАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Приемственост и еволюция на архивното законодателство, учреждения и инфраструктура. — Архивен преглед, , № 3–4, 8–25.