ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СИМЕОН ДАМЯНОВСВЕТОВНА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Проблеми на индустриалното развитие на балканските страни в края на XIX и началото на ХХ в. — Исторически преглед, 1980, № 3, 42–65.