ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

АЛЕКСЕЙ ГЛУХОВАРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Съдбата на древните библиотеки. Превод от руски език: Екатерина Бончева-Лисичарова. София: Издателство «Наука и изкуство». 1984. 143 с.