ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Антиосманската съпротива на българите през XV–XVII в.. — Исторически преглед, 1980, № 3, 3–19.