ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ХРИСТО ГАНДЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Априлското въстание 1876 година. София: Издателство «Наука и изкуство». 1974. 228 с.