ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МАРИАНА ВУЧКОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Социална политика и благотворителна дейност в Пловдив през двадесетте и тридесетте години. — Архивен преглед, 1991, № 4, 61–68.