ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ИНГА ВИЗГИРДЕНЕАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Дигитализация на аудиовизуални документи в Централния държавен архив на Литва. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 47–51.