ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИНГА ВИЗГИРДЕНЕАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Дигитализация на аудиовизуални документи в Централния държавен архив на Литва. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 47–51.