ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

НЕЛИ БЪЧВАРОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Любен Каравелов за естествознанието. — Исторически преглед, 1978, № 6, 69–78.