ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

НЕЛИ БЪЧВАРОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Любен Каравелов за естествознанието. — Исторически преглед, 1978, № 6, 69–78.