ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ПИТЪР БРАУНСВЕТОВНА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Късната античност. — Във: История на европейската цивилизация. Т. I. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 66–126.