ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВЕРА БОНЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивният документ в историческия музей — правен статут и фактическо състояние. — Архивен преглед, 2004, № 3–4, 43–48.