ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ХАРТМУТ БИКЕЛМАНАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивната дейност във Финландия 1990–2002 г. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 57–64.