ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВЕСЕЛИН БЕШЕВЛИЕВСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МОНОГРАФИИ

Прабългарски епиграфски надписи. София: Издателство на Отечествения фронт. 1981. 184 с.

ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

Писма и документи на папирус. София: Издателство «Наука и изкуство». 1985. 208 с.