ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

МАЙКЪЛ БЕЙДЖЪНТСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Ръкописите от Мъртво море. Измамата. Превод от английски език: В. Германов. София: Издателство «Абагар». 1997. 221 с.