ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЕРВЕ БАСТИЕНАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Стандартизация на процесите класификация и оценка на документите. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 52–60.