ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВЛАДИМИР БАЛЧЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Идеята за първото българско изложение. — Архивен преглед, 1991, № 4, 55–60.