ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДИМИТЪР ШИШМАНОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Зад Високата порта. София: Издателство «Наука и изкуство». 1994. 200 с.