ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИВАН ШАПКАРЕВДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

Христоматия по история на средните векове. София: Издателство «Народна просвета». 1976. 216 с.