ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МЛАДЕН ЦОНЕВСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

Военни науки. — Във: Из историята на Българското книжовно дружество (1869–1911). Сборник по случай 125–годишния юбилей на БАН. София, 1994, 199–213.