ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ЮРИ ТОДОРОВСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

Информатика и история. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 40–43.