ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РАЛИЦА ТОДОРОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Доц. Мария Матеева и българската университетска архивистика. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 23–33.