ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЕЛЕНА СТАТЕЛОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885 година. София: Издателство «Просвета». 1995. 200 с.