ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МИШЕЛ РУШСВЕТОВНА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Ранното Западноевропейско средновековие. — Във: История на европейската цивилизация. Т. I. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 279–383.