ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

НИКОЛАЙ НАНЕВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Направление «Телевизионен фонд» в Българската национална телевизия. — Архивен преглед, 1998, № 3–4, 39–52.