ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДАРИЯ НАЛЕНЧАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Полските архиви на границата на вековете. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 71–81.