ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ПЕТЪР МУТАФЧИЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Книга за българите. София: Издателство на Българската академия на науките. 1992. 212 с.