ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ПЕТЪР МУТАФЧИЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Книга за българите. София: Издателство на Българската академия на науките. 1992. 212 с.