ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ЦЕЗАР МУНЬОСАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивистът в университета. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 16–23.