ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЙОНО МИТЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Съединението на България през 1885 г. — Исторически преглед, 1980, № 6, 49–61.