ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ФАНИ МИЛКОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на българската феодална държава и право. София: Издателство «Софи-Р». 1993. 406 с.