ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ЧЕЗАРE МАРКИСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Бокачо. Превод от италиански език: Б. Христов. София: Издателство: «Наука и изкуство». 1986. 318 с.