ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РОБЕР МАНТРАНСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на Османската империя. Превод от френски език. Г. Меламед. София: Издателство «Рива». 1999. 821 с.