ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ПЕНКА КОСТАДИНОВАДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Извори за българската история. За ученици, учители, кандидат-студенти, студенти. София: Издателство «Отечество». 1994. 432 с.