ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

Н. КЛАДОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Към въпроса за условията за трансформацията на документа в исторически източник. — Архивен преглед, 2011, № 1, 87–88.