ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЕДУАРД КАРФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА МОНОГРАФИИ

Що е история? Превод от английски език: С. Иванова, Д. Недялкова. София: Издателство «Сонм». 2002. 155 с.