ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

УМБЕРТО ЕКОУЧЕБНИ ПОСОБИЯ

Как се пише дипломна работа? Превод от италиански език: С. Станчев. София: Издателска къща «Александър Панов». 1999. 256 с.