ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ШАРЛ ДИЛСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Византия. Културно-исторически очерци. Превод, б. ез.: Д. Митов и Д. Попов. Б. м.: Издателска къща «Херодот». 1992. 216 с.