ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ХРИСТО ДАНОВСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Искри от древността. София: Държавно издателство «Народна просвета». 1973. 256 с.

ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

Христоматия по история на стария свят. София: Издателство «Наука и изкуство». 1976. 630 с.