ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

РУМЕН ГЕНОВДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Българското църковнонационално движение в края на 60–те години на XIX в. през погледа на английската дипломация. — Исторически преглед, 1986, № 5, 73–77.