ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЛЮБОМИР ВЛАДИКИНБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на Търновската конституция. София: Издателство «Народна култура». 1994. 286 с.