ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

А. БЕРНАТАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архиви, библиотеки и музеи — институти на обществената памет. Какво ни разделя и какво ни обединява. — Архивен преглед, 2004, № 3–4, 26–33.