ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВАЦЛАВ БАБАЧКААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Чешкото архивно дело между социалистическото и свободното общество. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 81–92.