ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИСКРА АРСЕНОВАСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

Историята на науката във виртуалния свят. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 47–52.