ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ МонографииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


Б

Базен, Луи

Барсело, Педро

Белдичану, Ирен

Белдичану, Никоара

Берке-Грамон, Жан-Луи

В

Ватен, Никола

Венщейн, Жил

Веркутер, Жан

Винкелман, Фридхелм

Д

Данов, Христо

Делев, Петър

Дил, Шарл

Димитров, Димитър

Дюмон, Пол

Ж

Жоржон, Франсоа

К

Келер, Вернер

Кели, Джон

Л

Льо Гоф, Жак

М

Малицки, Петър

Манова-Янакиева, Милка

Мантран, Робер

Марки, Чезарe

Мирчева, Христина

П

Павлов, Пламен

Р

Рамбо, Алфред

Реймон, Андре

Ру, Жан-Пол

Т

Тачева, Маргарита

Тъпкова-Заимова, Василка

Ш

Шаму, ФрансоаЗаглавия


Б

Библейски събития. Второ издание. Келер, Вернер. Превод от немски език: Варненски и Преславски митрополит Йосиф. София: Издателска къща «Христо Ботев». 1993. 392 с.

Бокачо. Марки, Чезарe. Превод от италиански език: Б. Христов. София: Издателство: «Наука и изкуство». 1986. 318 с.

В

Византия. Културно-исторически очерци. Рамбо, Алфред, Дил, Шарл. Превод, б. ез.: Д. Митов и Д. Попов. Б. м.: Издателска къща «Херодот». 1992. 216 с.

Г

Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха. Шаму, Франсоа. Превод от френски език: С. Михайлова. София: Издателство «Български художник». 1979. 416 с.

Д

Древният Египет. Веркутер, Жан. Превод от френски език: К. Петров. София: Издателска къща «Кама». 2007. 128 с.

И

Интелектуалците през Средновековието. Библиотека «Идеи». Льо Гоф, Жак. Превод от френски език: М. Дракова. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски». 1993. 160 с.

Искри от древността. Данов, Христо, Манова-Янакиева, Милка. София: Държавно издателство «Народна просвета». 1973. 256 с.

История на древните общества. Тачева, Маргарита, Барсело, Педро, Делев, Петър. Превод от немски език: Р. Касабова, А. Гицова. Благоевград: Университетско издателство «Св. Кл. Охридски», Университетско издателство Югозападен университет «Неофит Рилски». 1992. 408 с.

История на Османската империя. Белдичану, Ирен, Венщейн, Жил, Дюмон, Пол, Реймон, Андре, Базен, Луи, Ватен, Никола, Белдичану, Никоара, Мантран, Робер, Жоржон, Франсоа, Берке-Грамон, Жан-Луи, Ру, Жан-Пол. Превод от френски език. Г. Меламед. София: Издателство «Рива». 1999. 821 с.

История на ранното християнство. Винкелман, Фридхелм. Превод от немски език: Г. Каприев. София: Издателство «ЛИК». 2001. 116 с.

История на Християнската църква. Т. I. Малицки, Петър. Превод от руски език: М. Попов. София: Издателство «ГАЛ-ИКО». 2001. 232 с.

К

Кратка история на западната теория на правото. Кели, Джон. Превод от английски език: Ю. Михайлов. София: Издателство «Рива». 1998. 336 с.

Р

Руската федерация в динамичния свят на най-новото време (историко-политологическо изследване). Мирчева, Христина. София: Издателство «Везни — 4». Б. д.. 336 с.

Х

Хронологична енциклопедия на света. Т. VI.. Павлов, Пламен, Димитров, Димитър, Тъпкова-Заимова, Василка. В. Търново: Издателство «ЕЛИПС». Б. г.. 752 с.