ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ОЧАКВАЙТЕПетров, М., Стоянов. И. Политиката на първото българско правителство след Освобождението (юли–ноември 1879 г.). — Исторически преглед, 1980, № 2, 22–42.

Георгиева, Ц. Антиосманската съпротива на българите през XV–XVII в. — Исторически преглед, 1980, № 3, 3–19.

Дамянов, С. Проблеми на индустриалното развитие на балканските страни в края на XIX и началото на ХХ в. — Исторически преглед, 1980, № 3, 42–65.

Мишев, Р. България и Австро-Унгария в началните години на Стамболовия режим (1887–1890 г.) — Исторически преглед, 1980, № 3, 75–88.

Чолова, Ц. Естественонаучните знания в Шестоднева на Йоан Екзарх. — Исторически преглед, 1980, № 3, 104–116.