ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ОЧАКВАЙТЕПандев, К. Политически искания и програми на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско (1878–1912). — Исторически преглед, 1980, № 6, 21–49.

Митев, Й. Съединението на България през 1885 г. — Исторически преглед, 1980, № 6, 49–61.