ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ОЧАКВАЙТЕНиколова, В. Строителни проекти и дейност на Народната партия (1894–1899 г.). — Исторически преглед, 1986, № 5, 38–51.

Георгиев, В. Международни прояви на масонската Велика ложа на България (1918–1936). — Исторически преглед, 1981, № 5, 3–24.

Петров, М. Българо-руски политически отношения в навечерието и по време на пълномощията (1879–1883). — Исторически преглед, 1981, № 6, 25–42.

Косев, Д. Георги Стойков Раковски и българската национална демократическа революция. — Исторически преглед, 1981, № 6, 43–57.