ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ОЧАКВАЙТЕБъчварова, Н. Любен Каравелов за естествознанието. — Исторически преглед, 1978, № 6, 69–78.