ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ОЧАКВАЙТЕТеохаридис, Й. Установяване на османско владичество и османско феодално земевладение в Кипър. — Исторически преглед, 1978, № 3, 22–41.

Теофилов, Т. Създаване и начално развитие на българското радио (1929–1934 г.). — Исторически преглед, 1978, № 3, 55–65.

Фелдман, Л. Дейността на американските представители за освобождаване на мисионерката Елен Стоун. — Исторически преглед, 1978, № 3, 65–79.