ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

РЕСУРСИ



Шрифтовете, които трябва да инсталирате се намират във файла FONTS.rar.

Вграждането им във вашата операционна система извършете по следния начин:

— Разархивирайте съдържанието на FONTS.rar. в самостоятелна папка.

— Изберете всички намиращи се в нея файлове на шрифтове.

— Щракнете с десния бутон на мишката върху тях и задействайте командата Инсталирай.