ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

АРХИВОЛОГИЯ Нормативно-методическа уредбаПодреди по авториПодреди по заглавия


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я


Автори


А

Анчова, Калинка

Б

Бояджиев, Иван

Бурмова, Мая

В

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила

Г

Гиздов, Иван

Н

Нашева, Светла

Нейкова, Андриана

Нонева-Бабачкова, Здравка

П

Панайотов, Иван

Парушева, Кинче

Петкова, Стефка

Пискова, Мариана

Т

Тилева, Виктория

Тодорова-Петкова, Бонка

Тончев, Александър

Ц

Цойска, Р.Заглавия


Е

Единна държавна система за деловодство. Комитет по единна система за социална информация при Министерския съвет. София: Издателство и печатница към Комитета по Единнна система за социална информация при Министерския съвет. 1980. 243 с.

М

Методически кодекс. Част. 1. Организация и управление на архивното дело, архивна мрежа и комплектуване на архивите. Парушева, Кинче, Нейкова, Андриана, Петкова, Стефка, Бояджиев, Иван, Анчова, Калинка, Пискова, Мариана, Тончев, Александър, Гиздов, Иван, Бурмова, Мая, Нашева, Светла. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 70 с.

Методически кодекс. Част. 2. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — обща документация. Анчова, Калинка, Пискова, Мариана, Тончев, Александър, Гиздов, Иван, Бурмова, Мая, Нашева, Светла, Парушева, Кинче, Нейкова, Андриана, Петкова, Стефка, Бояджиев, Иван. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 388 с.

Методически кодекс. Част. 3. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — научно-техническа документация, фото-кино-фоно и машиночитаеми документи. Бурмова, Мая, Нашева, Светла, Парушева, Кинче, Нейкова, Андриана, Петкова, Стефка, Бояджиев, Иван, Анчова, Калинка, Пискова, Мариана, Тончев, Александър, Гиздов, Иван. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 165 с.

Методически кодекс. Част. 4. Правила за публикуване на архивни документи. Бояджиев, Иван, Анчова, Калинка, Пискова, Мариана, Тончев, Александър, Гиздов, Иван, Бурмова, Мая, Нашева, Светла, Нейкова, Андриана, Парушева, Кинче, Петкова, Стефка. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 98 с.

О

Образци на библиографско описание и цитиране. Цойска, Р. — Във: Нов правописен речник на българския език. София, 2002, 1053–1057.

Основни правила за библиографско описание и библиографско цитиране под линия. — Във: Българска академия на науките. Издателство с печатница. София, 1984, 1–27.

П

Правила за комплектуване, обработка, запазване и използване на документалните материали от личните и обществените архивни фондове и колекции от XIX и ХХ век. (Из опита на Български исторически архив при Държавна библиотека «В. Коларов»). Тодорова-Петкова, Бонка, Панайотов, Иван, Тилева, Виктория, Нонева-Бабачкова, Здравка, Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. — Известия на Държавната библиотека «Васил Коларов», 1954, Без номер, 218–298.