ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

АРХИВОЛОГИЯ Нормативно-методическа уредбаПодреди по авториПодреди по заглавия


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я


Автори


А

Анчова, Калинка

Б

Бояджиев, Иван

Бурмова, Мая

В

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила

Г

Гиздов, Иван

Н

Нашева, Светла

Нейкова, Андриана

Нонева-Бабачкова, Здравка

П

Панайотов, Иван

Парушева, Кинче

Петкова, Стефка

Пискова, Мариана

Т

Тилева, Виктория

Тодорова-Петкова, Бонка

Тончев, Александър

Ц

Цойска, Р.Заглавия


М

Методически кодекс. Част. 1. Организация и управление на архивното дело, архивна мрежа и комплектуване на архивите. Петкова, Стефка, Тончев, Александър, Гиздов, Иван, Анчова, Калинка, Пискова, Мариана, Парушева, Кинче, Бурмова, Мая, Нейкова, Андриана, Бояджиев, Иван, Нашева, Светла. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 70 с.

Методически кодекс. Част. 2. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — обща документация. Парушева, Кинче, Бурмова, Мая, Бояджиев, Иван, Нашева, Светла, Нейкова, Андриана, Петкова, Стефка, Тончев, Александър, Гиздов, Иван, Анчова, Калинка, Пискова, Мариана. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 388 с.

Методически кодекс. Част. 3. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — научно-техническа документация, фото-кино-фоно и машиночитаеми документи. Петкова, Стефка, Тончев, Александър, Анчова, Калинка, Гиздов, Иван, Пискова, Мариана, Парушева, Кинче, Бурмова, Мая, Бояджиев, Иван, Нашева, Светла, Нейкова, Андриана. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 165 с.

Методически кодекс. Част. 4. Правила за публикуване на архивни документи. Пискова, Мариана, Бурмова, Мая, Парушева, Кинче, Бояджиев, Иван, Нашева, Светла, Нейкова, Андриана, Петкова, Стефка, Тончев, Александър, Гиздов, Иван, Анчова, Калинка. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 98 с.

О

Образци на библиографско описание и цитиране. Цойска, Р. — Във: Нов правописен речник на българския език. София, 2002, 1053–1057.

Основни правила за библиографско описание и библиографско цитиране под линия. — Във: Българска академия на науките. Издателство с печатница. София, 1984, 1–27.

П

Правила за комплектуване, обработка, запазване и използване на документалните материали от личните и обществените архивни фондове и колекции от XIX и ХХ век. (Из опита на Български исторически архив при Държавна библиотека «В. Коларов»). Панайотов, Иван, Тилева, Виктория, Нонева-Бабачкова, Здравка, Възвъзова-Каратеодорова, Кирила, Тодорова-Петкова, Бонка. — Известия на Държавната библиотека «Васил Коларов», 1954, Без номер, 218–298.