ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

НОВИ ПУБЛИКАЦИИМитев, Й. Съединението на България през 1885 г. — Исторически преглед, 1980, № 6, 49–61.