ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ХРИСТО ЯНОВСКИАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Някои проблеми на усъвършенстването на систематичните каталози. — Архивен преглед, 1991, № 1, 5–30.