ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

М. ШПАГИНААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивните фондове от личен произход: трансформация на феномена. — Архивен преглед, 2011, № 1, 91–93.